Home » Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà

bởi Minh Tu

Chiều 10/11, tại kỳ họp thứ 18 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XI đã thảo luận thông qua Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà, tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, điều chỉnh khoản 7 và khoản 8 Điều 1 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh như sau: Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 1.274,317 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ; vốn ngân sách tỉnh và nguồn thu từ khai thác quỹ đất hai bên đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà. Trong đó: Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020: Khoảng 40 tỷ đồng. Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025: Khoảng 759 tỷ đồng. Vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 – 2020: 63,2 tỷ đồng. Vốn ngân sách tỉnh trong kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 – 2025: Khoảng 412,117 tỷ đồng.

Theo Tờ trình của UBND tỉnh, Dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà, tỉnh Bình Thuận đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 08/5/2020; được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án tại Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 18/6/2020 và Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 24/6/2022, trong đó quy mô đầu tư dự án gồm tuyến đường giao thông dài 25,6 km, chiều rộng nền đường 28 m, chiều rộng mặt đường 16 m…, tổng mức đầu tư hơn 999 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và nguồn thu từ khai thác quỹ đất hai bên đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà.

Hiện nay, dự án đã thi công thảm bê tông nhựa trên tuyến dài 17,23 km; đã thi công hoàn thành cầu Suối Nhum, cầu Máng và đang triển khai thi công các đoạn đã bàn giao mặt bằng thi công. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện dự án đến nay có sự biến động lớn về chí phí đền bù giải phóng mặt bằng, giá nguyên vật liệu, nhiên liệu, nhân công máy thi công so với thời điểm phê duyệt dự án, đồng thời phải xử lý phát sinh khối lượng một số hạng mục trên tuyến cho phù hợp với thực tế thi công, nên làm tăng tổng mức đầu tư của dự án từ hơn 999 tỷ đồng lên hơn 1.274 tỷ đồng (tăng hơn 274 tỷ đồng). Do vậy, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là cần thiết nhằm phát huy hiệu quả và đảm bảo yêu cầu khi công trình đưa vào khai thác, sử dụng; phù hợp theo quy định tại khoản 5 Điều 43 của Luật Đầu tư công và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tại Kết luận số 939-KL/TU ngày 26/10/2023.

Về nguồn vốn và mức vốn đầu tư, lũy kế bố trí ngân sách trung ương là 799 tỷ đồng (đạt 100%), nguồn vốn ngân sách tỉnh là 185,3 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn còn thiếu (hơn 274 tỷ đồng) so với tổng mức đầu tư điều chỉnh, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét bổ sung từ nguồn vốn dự phòng và vượt thu ngân sách tỉnh trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 theo tiến độ triển khai thi công của dự án sau khi chủ trương điều chỉnh dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh, Dự thảo Nghị quyết được xây dựng có đủ cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền, đúng quy định và đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. Để sớm hoàn thành dự án, phát huy hiệu quả công trình, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư là cần thiết.

Dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà, tỉnh Bình Thuận thuộc danh mục dự án nhóm B, được phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án năm 2020 theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019, thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm B không quá 04 năm. Do đó, Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành dự án theo đúng thời gian quy định. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương đề xuất đầu tư dự án khai thác quỹ đất hai bên đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà để khai thác tối đa hiệu quả đầu tư dự án.

Trên cơ sở thảo luận tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà, tỉnh Bình Thuận.

Nguồn dẫn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận

Link bài gốc: https://binhthuan.gov.vn/tin-chinh-quyen/dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-lam-moi-duong-truc-ven-bien-dt-719b-doan-phan-thiet-ke-ga-644686

Có thể bạn thích