Home » Bình Định tìm nhà đầu tư cho khu đô thị và du lịch hơn 5.200 tỷ đồng

Bình Định tìm nhà đầu tư cho khu đô thị và du lịch hơn 5.200 tỷ đồng

bởi Minh Tu

Dự án Khu đô thị và du lịch An Quang có diện tích hơn 89ha với tổng vốn đầu tư 5.228 tỷ đồng. Nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án phải đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm theo quy định.

UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch An Quang.

Dự án Khu đô thị và du lịch An Quang được thực hiện tại thôn An Quang (xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) có diện tích hơn 89ha, được chia thành 2 tiểu khu, trong đó khu đô thị hơn 48ha và khu dịch vụ du lịch gần 41ha, tổng vốn đầu tư 5.228 tỷ đồng.

Tiến độ hoàn thành dự án không quá 6 năm kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc được công nhận chủ đầu tư dự án. Thời gian hoạt động của dự án 50 năm

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định mời nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị và du lịch An Quang.

Theo đó, yêu cầu nhà đầu tư đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm. Cụ thể, vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp 20% tổng mức đầu tư (vốn đầu tư) của dự án đang xét, tương đương hơn 1.000 tỷ đồng.

Số lượng dự án mà nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính gồm 1 dự án loại 1.

Yêu cầu nhà đầu thực hiện dự án theo đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước phê duyệt; cam kết triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai các bước tiếp theo, thực hiện việc công bố danh mục dự án; đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án và báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn dẫn: Khánh Hồng/ TC Đầu tư Tài chính

Link bài gốc: https://vietnamfinance.vn/binh-dinh-tim-nha-dau-tu-cho-khu-do-thi-va-du-lich-hon-5200-ty-dong-20180504224277709.htm

Có thể bạn thích