Home » Phương án tĩnh không thông thuyền dự án Xây dựng cầu Thủ Thiêm 4

Phương án tĩnh không thông thuyền dự án Xây dựng cầu Thủ Thiêm 4

bởi Minh Tu

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường kết luận, chỉ đạo về phương án tĩnh không thông thuyền dự án Xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Theo đó, UBND TP giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc khẩn trương xem xét báo cáo, đề xuất của Sở Giao thông vận tải; lưu ý lấy sông Sài Gòn làm trung tâm, phối hợp với các quy hoạch liên quan (khu chức năng dọc sông, hạ tầng kỹ thuật ven sông…) gắn với định hướng quy hoạch sử dụng đất, phát triển không gian đô thị theo quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tham mưu, đề xuất UBND Thành phố.

UBND TP cũng giao Sở Giao thông vận tải chủ động phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc để cung cấp các thông tin liên quan (các tiêu chí, nguyên tắc khai thác hạ tầng giao thông; tác động quy hoạch đô thị, du lịch…) đảm bảo khai thác hiệu quả chi phí đầu tư; tiếp tục rà soát, nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng phù hợp trên cơ sở quy hoạch được thống nhất, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành trong tháng 12/2023.

Nguồn dẫn: Cổng thông tin điện tử UBND TPHCM

Link bài gốc: https://hochiminhcity.gov.vn/-/phuong-an-tinh-khong-thong-thuyen-du-an-xay-dung-cau-thu-thiem-4?redirect=%2F

Có thể bạn thích